Liszt – Les Preludes at Transylvania State Philharmonic Orchestra

Liszt – Les Preludes
At Transylvania State Philharmonic Orchestra
23rd of January 2015

Source: Vimeo